Samorząd szkolny

Przewodnicząca – Zuzanna Wiertek

Z-ca przewodniczącej – Alicja Buras 

Sekretarz – Mateusz Guzik

Skarbnik – Klaudia Suder