Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Pudo

Z-ca przew.: Renata Dora

   Skarbnik: Bernadetta Maj

   Sekretarz: Dorota Zaręba

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Anna Krawczuk

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Nawrocka