PLAN ZAJĘĆ

KLASA 1

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

2

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Religia

Eduk. Wczesn.

3

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Religia

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

4

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

J.angielski

Eduk. Wczesn.

J. angielski

5

  Eduk. Wczesn.    Eduk. Wczesn. 

 

6

         

KLASA 2

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

J. angielski

2

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

J. angielski

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

3

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

4

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Religia

Eduk. Wczesn.

5

 

 

Eduk. Wczesn.

Zajęcia komputer.  Religia 

6

         

KLASA 3

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn

2

Eduk. Wczesn.

Wych. fiz.

Eduk. Wczesn.

Wych. fiz.

Eduk. Wczesn.

3

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

J.angielski

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

4

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Eduk. Wczesn.

Zajęcia komputer.

Religia

5

 

.

Wych. fiz.

Religia 

J.angielski

6

         

KLASA 4

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Język polski

Muzyka

Matematyka

Religia

W- F

2

W- F

Matematyka

Religia

Plastyka

W- F

3

Matematyka

Język polski

Język polski

Język polski

Technika

4

Godz. z wych.

W- F

J. angielski

Język polski

J. angielski

5

Przyroda

Historia

Informatyka

Matematyka

Koło przyr.

6

J. angielski

WDŻwR

Przyroda 

 

 

 

KLASA 5

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Historia

W- F

Religia

Przyroda

Matematyka

2

Matematyka

Muzyka

Język polski

Język polski

Przyroda

3

W- F

Matematyka

Matematyka

Religia

Godz. z wych.

4

J. angielski

Język polski

W- F

W- F

Język polski

5

Język polski

Język polski

J. angielski

Plastyka

J. angielski

6

 

Przyroda

Zajęcia techn.

Informatyka

WDŻwR

KLASA 6

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

W- F

J. polski

Zaj. techniczne

J. polski

Przyroda

2

J. polski

Przyroda

Matematyka

Matematyka

Matemat.

3

Historia

Godz. z  wych.

W- F

W- F

J. polski

4

Matematyka

Muzyka

J. polski

Plastyka

W- F

5

J. angielski

Zaj.komp.

Przyroda

J. angielski

Historia

6

 

WDŻwR

J. angielski

Religia

Religia

           

KLASA 7 SP.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Godz. z wych.

Fizyka

Matematyka

Matematyka

J. polski

2

Matematyka

Matematyka

J. polski

J. polski 

J. polski

3

J. polski

Muzyka

J. niemiecki

W- F 

Historia

4

W- F

J. angielski

J. niemiecki

W- F

Geografia

5

Geografia

Biologia

PlastykaW- F

Religia 

Chemia

6

Fizyka

Chemia

Religia

J. angielski 

W- F

7

J. angielski 

Informatyka

Biologia Historia  WDŻwR 

KLASA II gim.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

J. polski

Matematyka

Geografia

Chemia

Historia

2

J. polski

Plastyka

J. niemiecki 

J. niemiecki 

J. polski

3

Matematyka

J. polski

Matematyka

J. polski

Matematyka

4

Godz. z wych.

Historia

Religia

Religia

Biologia

5

Fizyka

J. angielski

Zaj.tech.

W- F

W- F

6

Biologia

Zaj. artystyczne

W- F

W- F

J. angielski

7

WDŻ/Chemia

WOS

J. angielski

   

KLASA III gim.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Matematyka

Biologia

J. niemiecki 

J. polski

Matematyka

2

Historia

Geografia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia

Godz. z wych.

3

J. polski

Matematyka

J. polski

Matematyka

Religia

4

J. polski

Fizyka

Zaj.komp.

J. angielski

W- F

5

W- F

Zaj. artystyczne

Historia

W- F

J. polski

6

WOS

J. angielski

Geografia/Fizyka

W- F

Zaj. techniczne

7

WDŻwR

J. angielski

 

Chemia