Currently browsing

Page 3

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Pudo Z-ca przew.: Renata Dora    Skarbnik: Bernadetta Maj    Sekretarz: Dorota Zaręba   Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca: Anna Krawczuk Wiceprzewodnicząca: …

Samorząd Szkolny

Przewodnicząca: Amelia Drukała Z-ca przew.:  Oliwia Nawrocka    Skarbnik: Eliza Mucha    Sekretarz: Zuzanna Pudo