Currently browsing

Page 2

Ochrona danych osobowych(RODO)

klauzula informacyjna – nabór do pracy klauzula informacyjna – obowiązek prawny klauzula informacyjna – przetwarzanie danych w związku z pobytem dziecka w …

Informacja

I N F O R M A C J A o pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli w roku szkolnym …

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia …