Ochrona danych osobowych

klauzula informacyjna – nabór do pracy

klauzula informacyjna – obowiązek prawny

klauzula informacyjna – przetwarzanie danych w związku z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej

klauzula informacyjna – warunek umowny

klauzula informacyjna – wykonanie zadania w interesie publicznym

klauzula informacyjna – zgoda

klauzula informacyjna – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola lub świetlicy

 

Inspektor ochrony danych osobowych wyznaczony przez Administratora:

Dariusz Kozłowski, e-mail inspektor@cbi24.pl”