O nas

W Budynku naszej szkoły funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Reja.
Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej jest – Pani Elżbieta Krupa.

W placówce pracuje osiemnastu nauczycieli. Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli oddanych swojej pracy. Nie dziwi fakt, że kalendarz imprez szkolnych jest szczelnie wypełniony i przygotowywany zawsze na wysokim poziomie.

BAZA SZKOŁY
Uczniowie mają do dyspozycji dziesięć klasopracowni, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną z salą do gimnastyki korekcyjnej, stołówkę i świetlicę. Szkoła stwarza uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturalnego, fizycznego poprzez właściwą organizację zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

Dzięki wspaniałej integracji na polu nauczyciel – uczeń – rodzic, w szkole możliwe są do zrealizowania różne przedsięwzięcia, a podopieczni mogą angażować się w różnorakie formy działalności, tak na polu artystycznym, w sekcjach sportowych, jak i w różnych kołach zainteresowań (polonistyczne, chemiczne, przyrodnicze, plastyczne, geograficzne,) oraz w Klubie Europejskim. Efektem tej działalności jest udział uczniów naszej szkoły w różnych konkursach przedmiotowych.

Szkoła to miejsce aktywnej działalności Samorządu Uczniowskiego. Jego członkowie opiekują się „Kącikiem Mikołaja Reja”, aktywnie włączają w życie pozaszkolne oraz prowadzą działalność w środowisku lokalnym. W bieżącym roku szkolnym opiekunem Samorządu jest pan Adam Konderak.

Od kilku lat szeroki wachlarz imprez szkolnych, lokalnych, gminnych i powiatowych uświetniają uczniowie naszej szkoły. Występowali m.in. na dożynkach gminnych w Skalbmierzu, Święcie Ludowym, gminnych obchodach Dnia Dziecka, powiatowym Dniu Samorządowca, Święcie Marchewkowym w Sielcu Kolonii oraz Święcie Pieczonego Ziemniaka w Kobylnikach.

Ponadto uczniowie działają w „Szkolnym Teatrzyku”,oraz “Zespole Tanecznym” a takie uroczystości jak: Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki są wspaniałą formą, aby zaprezentować małych artystów.