Informacja

I N F O R M A C J A
o pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli w roku szkolnym 2020/2021

W szkole prowadzone będzie nauczanie tradycyjne. Wprowadzony został dziennik elektroniczny. Uczniowie oraz pracownicy nie muszą chodzić w maseczkach. Do budynku wchodzi uczeń bez rodzica. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może wejść na teren szkoły ale koniecznie w maseczce. W przedsionku każdy wchodzący dezynfekuje dłonie. Ze względu na pandemię w tym roku szkolnym nie będzie prowadzona nauka pływania. Wszelkie działania szkoły będą prowadzone zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS.
Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020 r. o godz. 830 na Amfiteatrze a jeżeli będzie pogoda deszczowa to w sali gimnastycznej. Obecni będą zaproszeni goście – burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz p. Marek Juszczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej p. Leszek Śmiech.
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni życzą Uczniom sukcesów, pięknych ocen, rozwijania swoich pasji a ich Rodzicom i Opiekunom prawnym satysfakcji ze swoich pociech.

Wskazówki dla rodziców
1.Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka.
2.Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
3.Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4.Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5.Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
6.Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7.Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłku.
Wskazówki dla ucznia
1.Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
2.Często myj ręce.
3.Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4.Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
5.Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
6.Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7.Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8.Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów podczas przerw.
9.Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
10.Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Dyrektor szkoły
Elżbieta Krupa