Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia …

Doradztwo zawodowe

Doradztwo Zawodowe W Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej powołany został Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Koordynatorem jest pani …

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Pudo Z-ca przew. Agnieszka Wiertek    Skarbnik : Dorota Zaręba    Sekretarz : Monika Chat – Komoniewska    

Samorząd Szkolny

Przewodnicząca: Zuzanna Wiertek Z-ca przew. :  Alicja Buras    Skarbnik : Mateusz Guzik    Sekretarz : Klaudia Suder/Patrycja Tańcula