Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Pudo Z-ca przew. Agnieszka Wiertek Skarbnik: Bernadetta Maj Sekretarz: Klaudia Jajeśniak      

Samorząd Szkolny

Przewodnicząca: Natalia Nowak Z-ca przew.: Dominik Płatek Skarbnik: Kamila Tańcula Sekretarz: Karolina Tytko