Statut Zespołu Szkół w Topoli

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE § 1 1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół w Topoli, zwany dalej „Zespołem” lub „Zespołem Szkół”. …

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Pudo Z-ca przew. Agnieszka Wiertek    Skarbnik : Dorota Zaręba    Sekretarz : Joanna Drukała      

Samorząd Szkolny

Przewodnicząca: Daria Fakowska Z-ca przew. :  Zuzanna Wiertek    Skarbnik : Julia Wiertek    Sekretarz : Karolina Tytko